Nr. volum

CARTEA ÎNTREBĂRILOR CU MEDITAŢII

Titlul volumului şi subiectele tratate

 

1

 

Cât de măreţ este Dumnezeu!

Natura lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu în crearea oamenilor. Intrarea păcatului în lume. Sfinţenia lui Dumnezeu. Grija lui Dumnezeu faţă de oameni. Profeţia. Moartea, învierea, înălţarea şi revenirea Domnului Isus.

2

 

Să vorbim despre Dumnezeu

Definiţia unui martor. Mesajul mântuirii explicat cu ajutorul Cărţii fără cuvinte. Formularea mărturiei tale. Scopul lui Dumnezeu pentru viaţa mea. Persecuţia. Moartea cuiva drag. Divorţul părinţilor. Credinţa. Încrederea în Dumnezeu. Perseverenţa.

3

Puternic prin Duhul Sfânt

Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt. Mărturisirea păcatelor. Roada Duhului. Darurile spirituale. Îngerii. Satana. Armătura lui Dumnezeu. Ispita.  

4

Petrece timp cu Dumnezeu

Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu. Timpul de părtăşie. Studiul Bibliei. Memorarea Cuvântului lui Dumnezeu. Rugăciunea. Mărturisirea păcatelor. Mijlocirea. Închinarea. Lauda. Trupul lui Hristos. Folosirea darurilor spirituale.

5

Alegeri plăcute lui Dumnezeu

Ascultarea de Dumnezeu. Smerenia. Lenevia. Sârguinţa. Cârtirea. Bârfa. Loialitatea. Respectul pentru viaţă. Respectarea autorităţii. Lăcomia. Furtul. Răbdarea. Mânia. Bunătatea. Iertarea. Frica.

6

Rămâi lângă Dumnezeu

Alegeri care-L onorează pe Dumnezeu. Învăţătura New Age. Ocultismul. Harul lui Dumnezeu. Trinitatea. Sfinţenia lui Dumnezeu. Victoria în lupta cu păcatul. Armătura lui Dumnezeu. Părtăşia cu Dumnezeu şi cu alţii. Revenirea Domnului Isus

7

Isus – Fiul lui Dumnezeu

Vestirea şi naşterea Domnului Isus. Vizita păstorilor şi a magilor. Omorârea pruncilor. Copilul Isus la Ierusalim. Botezul lui Isus. Ispitirea. Alegerea ucenicilor. Prima minune.

8

Învăţătorul Isus

Nicodim. Femeia din Samaria. Vindecarea fiului unui slujbaş împărătesc. Vindecarea unui slăbănog. Iubirea aproapelui. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Îngrijorarea. Vindecarea robului unui sutaş.

9

Isus, Dumnezeul puternic

Potolirea furtunii. Vindecarea femeii cu scurgere de sânge. Învierea fiicei lui Iair. Înmulţirea pâinilor. Isus merge pe apă. Schimbarea la faţă. Pilda robului neiertător. Păstorul cel bun. Vindecarea orbului din naştere. Samariteanul milostiv.

10

Isus, Prietenul tău

Maria şi Marta. Prietenul care avea nevoie de pâine. Trei lucruri pierdute – oaia, banul şi fiul. Învierea lui Lazăr. Vindecarea leproşilor. Isus îi primeşte pe copii. Tânărul bogat. Vindecarea orbului Bartimeu.

11

Isus, Slujitorul

Zacheu. Intrarea Domnului Isus în Ierusalim. Curăţarea templului. Darul văduvei. Maria Îl unge pe Domnul Isus cu mir. Trădarea lui Iuda. Spălarea picioarelor. Cina cea de taină. Un nou legământ.

12

Isus, Mântuitorul înviat

Arestarea şi judecarea Domnului Isus. Lepădarea lui Petru. Răstignirea, învierea, înălţarea şi revenirea Domnului Isus.

13

Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul

Atributele lui Dumnezeu: adevăr, veşnic, sfânt, suveran, atotputernic, omniprezent, omniscient, creator. Sunt lecţii din viaţa lui Adam, Enoh, Iov.

14

Dumnezeu Îşi ţine promisiunile

Chemarea lui Avraam. Jertfirea lui Isaac. Eliezer caută o soţie pentru Isaac. Înşelătoria şi fuga lui Iacov. Iosif – fiul favorit şi visele lui. Vânzarea lui Iosif. Ispitirea şi întemniţarea lui. Iosif interpretează visurile lui Faraon. Iosif ajunge prim-ministru şi îşi salvează fraţii de la foamete. 

15

Dumnezeu merită închinare

Robia israeliţilor în Egipt. Naşterea lui Moise. Trimiterea lui Moise. Urgiile. Trecerea Mării Roşii. Cele 10 porunci. Viţelul de aur. Cortul întâlnirii. Cucerirea Canaanului. Lupta împotriva cetăţii Ai. Înşelătoria gabaoniţilor. Debora. Barac. Ghedeon.

16

O viaţă dedicată lui Dumnezeu

Rut. Boaz. David. Solomon. Construirea templului. Ieroboam Iosafat. Mica. Ioas. Ezechia. Iosia. Lecţiile de viaţă sunt: cum să ai o inimă smerită, ce să faci în situaţiile grele, cum să înveţi de la alții, ce să faci când Îl dezamăgești pe Dumnezeu etc.

17

Lucrători împreună cu Dumnezeu

Neemia, Iona, Ilie şi Elisei. Lecţii de viaţă: cum Se îngrijeşte Dumnezeu de nevoile tale, cum să-i încurajezi pe alţii, ce să faci când eşti persecutat, cum ştii că Dumnezeu este real etc.

18

Dumnezeu este suveran

Isaia, Ieremia, Estera și Daniel. Lecţii de viaţă: respectă-ţi conducătorii, nu fii mândru, fii un exemplu pentru alții, Dumnezeu este suveran etc.